Nowa firma - franchising

Franchising

nowa-firma.com.pl


Franchising

Jest to umowa, dzięki której za daną opłatą jedne przedsiębiorstwo daje zezwolenie innemu przedsiębiorstwu na korzystanie z własnego loga handlowego. Definicja ta określa także sumę działań w trakcie prowadzenia firmy, na które składa się przede wszystkim: pomoc prawna, reklama marki, zaopatrywanie w towary, pomoc przy kierowaniu biznesem. Taka forma biznesu nie wymaga od przedsiębiorcy zbyt dużego wysiłku. Jedynym wymaganiem jest dysponowanie dużą ilością gotówki. 

Umowa franczyzy jest zawierana między franczyzodawcą, a franczyzobiorcą. Przedmiotem tej umowy jest franczyza, która jest całokształtem danych praw i obowiązków. Umowę tę cechuje dwustronnie zobowiązujący charakter. Podmioty (strony) umowy franchisingu:

  • Franczyzodawca to strona nadająca prawa i nakładająca obowiązki. Zezwala odbiorcy korzystanie z tzw. pakietu franczyzowego

  • Franczyzobiorca to podmiot pozyskujący prawa i podejmujący obowiązki, które składają się na umowę franczyzy. Może to być wypłacanie franczyzodawcy wynagrodzenia, oraz wykonywanie działalności we własnym imieniu

Pakiet (zbiór) franczyzowy określa sposób wykonywania określonej działalności gospodarczej. Udostępnia go w ramach umowy franchisingu franczyzodawca. Pakiet ten składa się z:

  • idei wykonywania działalności gospodarczej w dany sposób;

  • przymusu zaopatrywania się u konkretnego zaopatrzeniowca;

  • praw zabezpieczających;

  • szkoleń dla pracowników zatrudnionych w punkcie franczyzobiorcy;

  • zobligowania do prowadzenia akcji promocyjnych;

  • zobligowania do dostarczenia materiałów reklamowych;

  • uprawnienia do nadzoru oraz kontroli;

  • zobligowania do utrzymania tajemnicy

Franchising info

W Internecie i prasie możemy odnaleźć wiele informacji na temat franchisingu, jak również znaleźć wiele ofert franczyzowych. Franchising info to także strona w sieci, na której możemy śledzić aktualne oferty franczyzowe.